Je delovna zaščita na vašem področju dela dovolj visoka

V resnici se delovne zaščite navadno zavedamo šele, ko pride do kakšne neprijetne situacije ali celo do delovne nesreče. Tedaj vemo, kako zelo pomembna je visoka delovna zaščita, ki nam jo morajo v prvi vrsti ponuditi naši delodajalci. Seveda ste delodajalec lahko tudi vi sami, zato morate vi v tem primeru poskrbeti za najvišjo možno mero varnosti za svoje zaposlene.

In kaj pravzaprav razumemo pod pojmom delovna zaščita? Pravzaprav je pojem izjemno širok, a na grobo lahko rečemo, da vključuje zlasti primerno delovno obleko, obutev in nenazadnje tudi varne zunanje okoliščine.

 

Pod pojem delovna zaščita sodijo tudi gradbeni odri

Seveda nam ob pojmu delovna zaščita torej najprej na misel pridejo kakovostno zasnovana oblačila ter obutev, ki nam pri opravljanju posla prinašajo največjo mero varnosti. V resnici pa lahko pod to kategorijo prištevamo tudi gradbene in druge vrste odrov, ki jih je treba obvezno postaviti pod nekaterimi pogoji, na primer da se delo opravlja na višini, ki je višja od dveh metrov.

Da nam je v tem primeru nudena dovolj velika delovna zaščita, je potrebno postaviti kakovosten oder. To lahko naredimo sami, seveda če smo zato povsem usposobljeni, ali pa strokovnjaki, ki se s tovrstno dejavnostjo tudi profesionalno ukvarjajo. Pri tem delovna zaščita ni namenjena samo delavcem na objektu, temveč tudi vsem mimoidočim.


Za največjo mero zaščite in varnosti na delu morajo poskrbeti delodajalci

Kot smo omenili, morda nismo tako zelo pozorni na samo zaščito ter varnost pri delu, vse dokler ne pride do kakšnega neljubega pripetljaja. V takšnem primeru smo morda seznanjeni še s čim, česar pred tem sploh nismo vedeli. Ravno zato je še toliko pomembneje, da nam je povsem jasno, kaj pomeni delovna zaščita pri opravljanju našega posla.

Če večji del časa delamo zunaj na terenu, tudi v nemogočih razmerah, se bomo zaščitili ter tako omogočili največjo mero varnosti tudi s pomočjo izbire primerne obleke ter obutve.